Main Heading Goes Here Subheading Goes Here Nethaberajans.com Your Page Title Goes Here Home Your Page Title Goes Here Netnewsagency Design Free Css Templates

 

 

HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER

 

 

NET NEWS AGENCY                      MAYP ENTERPRISE EXIM SRL                                WORLD NEWS

 

 

info@nethaberajans.com
HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER
 

NET HABER AJANS

 

  ONLİNE HABER AJANSI

HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER

 

 

 

 

 

 

HABER/ YILMAZ PARLAR 

 

    AKTİF İŞ KADINLARI DERNEĞİ RAMAZANI NOKTALADI.


Son noktayı mükemmel bir organizasyonla düzenledikleri iftar davetinde kadınların bir kere daha gizli gücünü gösterdi.

Aktif İş Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Gülten Erdem Ünlü dernek olarak İş hayatına atılan kadınların haklarını korumak, iş kadınları arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini, iş kadınları arasında birlik, beraberliği sağlamak, dayanışmayı artırmak, ortak paydalarda buluşarak sinerji oluşturmaya çalıştıklarını, dile getiren konuşmasında Türkiye'nin demokratik bir ortamda eğitim, kültür, sosyal alanda gelişmesine yardımcı olmayı amaçladıklarının vurguladı.


Osmanlı Ocakları Genel Başkanı A. Kadir Canpolat Başta olmak üzere  Aktif İş Kadın Dernek yönetim kurul üyeleri Müge Karadeniz, Özlem Seçkin, Deniz Tanık, Aynur Ayaz, Kübra Kapli, Fatma Taşkıran olmak üzere Aktif İş Kadın Dernek   üyeleri ve elit konuklar olmak üzere iki yüz kişi üzerinde katılım oldu.


İftar Davete katılan Çeşitli Federasyon ve Dernek Başkan ve temsilcileri isimleri ise ;

TÜMBİFED Başkanı Cevdet Akay, Pendik Dernekler Federasyon Başkanı Yaşar Saka, Diyarbakır Kültür Sanat Dernekler Başkanı Avukat Vahit Kaya TÜMBİAD YKÜ Dr.Şerafettin Ekici, Diyarbakır Dernekler Başkanı Medeni DeveciTÜMBİFED Başkan Vk .Can Çobanoğlu, Tümbifed Genel Koordinatörü Arif Ekşi Kastamonu Dernekler Federasyonu Ykü Hüseyin Aydın Ve Üyeler, Roman Dernekler Federasyonu Üyeleri, Ataşehir Roman Dernek Başkanı Nebahat Bilgiç, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanları Ve Camiadan Tuncay Anlı, İstanbul Mardinliler Derneği Başkanı Fuat Bodur, Kudüs Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Abdülrezzak, Bayırbucak Türkmenlerini Temsilen Murat Molla, Türkiye Üniversiteleri Mezunlar Birliği Türkiye Temsilciliği, Türk Felsefe Araştırmaları Merkezi Başkanı Selahattin Halil, Üsküdar Üni.Sosyoloji Bölüm Başkanı E.Süleymanlı, A.A. Haber Müdürü Hüseyin Altunalan , Marmaranın Sesi Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Acar, Sanatçı Arzu Akça, TABA-AmCham  Yüksek İcra Kurulu Yasin Umur, İzmir Muhtaç Çocuklar İçin Elele Derneği Başkanı Fatma Ölçer, Süleyman Hilmi Tunahan Talebele Yurdu Hocaları, Ak Parti Kadın Kolları ÜyeleriFesiad Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Altuğ BerkerDünyev Başkanı Miilletvekili Yüksel Çavuşoğlu, İstanbul Üniversitesi Boks Kulübü Yunus Emre Ökten , Kudüs Derneği Ayhan Ocak , Burak Derneği  Ykü Recep KaraTeknik Ve Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş


Programın sunuculuğu Aktif İş Kadınlar Derneği yönetim kurul üyesi Aysel Hisar üstlendi. Başkanı Dr. Gülten Erdem Ünlü konuşması sonrası

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı A. Kadir Canpolat kısa olarak Osmanlı Ocakları hakkında bilgiler verdi.

Dr. Gülten Erdem Ünlü yaptığı açıklama konuşmasında mesleği Tıb üzerinden örnekledi. “Bir hastalığın tedavisinde ,etkili birsonuç elde edebilmek için doğru teşhis çok önemlidir.teşhisin ardından başlayan  tedavi  ise; söz konusu hastalık vücuttan atılana kadar titizlik ve kararlılıkla devam ettirilmelidir. Aksi halde hastalığın nüks etmesi kaçınılmazdır.


Aynı anlayış toplumsal hastalıklar için de geçerlidir.Herhangi bir toplumsal sorunla mücadele ederken, öncelikle yapılması  gereken o sorunun ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi olmalıdır.Yoksa alınan önlemler geçici olacaktır.

İnsanların, toplumsal sorunlar karşısında köklü çözümler üretememelerinin nedeni bu nedenlerin doğru tespit edilememesidir.

Yüzyılımızın en önemli toplumsal sorunlarından biri ,tüm insanlarda ,sevgi ,birlik,beraberlik  ve kardeşlik duygularının hakim olduğu doğru ahlaki tavırlar ile Toplumsal olarak birleşeceğimize inanmaktayım.

Bizler ancak kendi özümüzdeki değerlere sahip çıkarak yükseleceğiz.Bu değerlerin en önemli olanı da toplumsal birlik ve beraberliğimizdir.

Bu birlik ve beraberlik yani tüm ümmetin birliği gerçek manada sağlanmalıdır.Ancak bu şekilde ; demokratik , insan haklarına değer veren ,ifade özgürlüğünün hakim olduğu,musevilerin,  hristiyanların ,her inançtan insanın veya inançsız veya ateist olanların haklarının korunduğu , herkesin birinci sınıf insan muamelesi  gördüğü  bir yapıya sahip olabiliriz. dedi

 Başkan Ünlü, Gerçek ahlak,gerçek insan ve İslam ahlakı,farklı dinden ve inanıştan olan tüm insanlara sevgi,şefkat,hoşgörü ve merhametle yaklaşmayı emretdiklerimi ifade ederken “Hepimiz farklılıklarla yaratıldık.Kimimizin gözü renkli,kimimizin boyu uzun kimimizin kısa,kimimizin cildi esmer,kimimizin teni beyaz ,bunun için şükrediyorum.Bu farklılıklar birer çatışma ve husumet konusu değil,inanılmaz zenginlik ve çeşitliliktir.

Ve Cenabb-ı  Allah ;Rum Suresi 22 ‘de ,’Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması O’nun ayetlerindendir.Şüphesiz bunda Alimler için gerçekten ayetler vardir.’buyurmuştur.” ayetiyle tanıklığı ortaya koydu.Gülen Ünlü  farklı odlumuzu ,ancak bu farklılıklar ruhlarımızda bir olduğu gerçeğini değştirmiyeceğini hutbeyle açıkladı 

“Peygamber Efendimiz (SAV)  Veda hutbesinde , Ey insanlar,muhakkak ki Rabbiniz bir ve atanızda birdir.Hepiniz  Ademden ,Adem de topraktandır.Allah’ın yanında en üstün olanınız ,O’ndan en fazla korkanınızdır.Arabın aceme ,acemin arap ‘a , beyazın siyaha ,siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur,demiştir.

Bir insan, her ne olursa olsun, hayatını doğru yola vakfetmiş ,bunu tüm tavır ve davranışları ile ispatlıyor, Allahın rızasını ve rahmetini gözeterek güzel davranışlarda bulunuyorsa ,diğer tüm insanlar o kişiye karşı derisinin rengi ,ait olduğu milleti,dini,dili, maddi imkanları ve mevkisini kıstas olarak değerlendirmez.Sadece sevgi,saygı ,samimiyet ve hürmet duyarlar.

Toplumumuzda kişilerin birbirine bakış,bakış açısı ,birbirleri ile olan ilişkilerinde temel ölçü,karşısındaki kişinin ırkı,etnik kökeni,dili,dini,sahip olduğu imkanları,makamı ,mevkisi değil,davranışları,imanı ve güzel ahlakıdır.Çok varlıklı ancak güven vermeyen hatta ahlaken mazbut olmayan bir insanla kimse yanyana olmak istemez.

İşte, bu güzel ahlak ile Biz tüm Avrupa ortaçağın karanlığında iken,Dünyaya bilimi,akılcılığı,tıbbı,sanatı,şefkati,temizliği ve bir çok hasleti öğretmiştik.” Şeklinde vurguladı.

Ünlü Kur’an nurundan ve hikmetinden kaynaklanan bu yükselişi tekrar başlatmak için ,geçmişte olduğu gibi bugünde  bizlerin Kuran ahlakı ve Peygamber Efendimiz (SAV)in  sevgi şefkat,samimiyet,adalet,hoşgörü ve tüm sünnetini temel alan bir yol göstericiliğe ,rehberliğe ihtiyacımız var olduğunuı bununla ilgili olarak

“Tüm bu konularda  ülkemize çok büyük bir rol düşmektedir.Çünkü Türkiye,hem tarihi  ve sosyolojikalt yapısının gereği  olarak hem de Peygamber Efendimizin hadislerinde müjdelediği gibi çok büyük ve önemli sorumluluklar  üstlenmektedir.

Bu sorumlulukların en başında Dünyada barışın, kardeşliğin ,birliğin sağlanması için öncülük etmek gelmektedir.

Unutmamak gerekir ki,Türkiye ;sözünü ettiğim manada Türk, Kürt,Çerkez,Laz ,Gürcü, Ermeni,Müslüman,Hristiyan,Musevi  ve tüm insanları kucaklayan bir ümmet birliği kurmuş ve beşyüzyıldan  uzun bir süre başarıyla idare etmiş Osmanlı İmparatorluğunun mirasçısıdır.

Bu sorumluluğu tekrar üstlenebilecek , toplumsal alt yapıya ve devlet geleneğine sahiptir.

Dahası Türkiye İslam Dünyasının, Batı ile ilişkileri en gelişmiş ülkesidir.Bu da Batı ile İslam Dünyasının sorunlarının çözümünde arabuluculuk yapabilmesine olanak sağlar.

Türkiyenin  tarihsel olarak anlayışlı ve mutedil olması ve Türkiyenin İslam Dünyasında ,Müslümanların büyük çoğunluğunun izlediği ehli sünnet inancını temsil etmeside önemli bir vasıftır.

Altıyüzyıl  boyunca  yaşadığımız bu çok kültürlü ve değerli medeniyet tüm dünyaya barış,adalet, hoşgörü ,kardeşlik,yardımseverlik,birlik  ve beraberlik getirmiştir.

Günümüzde tüm dünya insanları böyle bir kültürün özlemi içindedir.Ve böyle bir kültürün oluşmaması için ortada hiç bir neden yoktur.

İnanıyorum ki ,bu kültürün yaşatılması ile ; en üst kademedeki yöneticilerden en alta kadar herkesi adaletli  merhametli ,hoşgörülü,sevgi dolu ,saygılı ,affedici ,dürüst ,birlik ,beraberlik ve kardeşlik duyguları ile bir bütün olacak .Ve toplulumuza huzur  ve barış gelecektir.”şeklinde konuşmasın tamaladı.


Konuklar geç saatlere kadar birbirleri ile dernekleri hakkında bilgiler paylaştılar.

Başkanlara çiçek buket sunuları ile son buldu.


yilmazparlar@yahoo.com

     www.brochure-design.com
HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER

HABERLER-EKONOMİ-TURİZM-KÜLTÜR SANAT-EMLAK-OTOMOTİV-HAGAZİN-MODA-SİNEMA-SAĞLIK-KİTAP-KADIN